Viss ökning av nyföretagandet i juli

Registreringen av nya företag på Bolagsverket ökade med 2,5 procent under juli jämfört med motsvarande månad i fjol. I juli registrerades 3 544 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. I juli 2011 nyregistrerades 3457 företag, vilket innebär en ökning med 87 företag och ett möjligt trendbrott efter ett svagt halvår.

Social tagging: >

Comments are closed.