Alla sökande får patentbrev

Patent- och registreringsverket (PRV) har tidigare endast utfärdat ett patentbrev per meddelat patent. För att tillmötesgå ett kundönskemål kommer vi fortsättningsvis att tilldela varje sökande var sitt patentbrev, i samband med att patent meddelas. Detta sker utan att ytterligare avgift ska betalas.

Social tagging: >

Comments are closed.