Trög start för nyföretagandet 2013

Under januari månad nyregistrerades 6 491 företag på Bolagsverket jämfört med 7 256 i januari 2012, en minskning med 765 företag eller 10,5 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna. Trenden från 2012 fortsätter med ett minskat nyföretagande. Aktiebolagen minskar med 8,3 procent och de enskilda näringsidkarna med 20,6 procent i januari.

Social tagging: >

Comments are closed.