Färre nya företag under 2013, trots stark avslutning

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskade med 2% under 2013, trots en ökning i december. Totalt registrerades 60 527 nya företag hos Bolagsverket under hela 2013, en minskning med 1 248 företag i de fyra vanligaste företagsformerna. I december månad ökade dock antalet nya företag med hela 16,1%, och 2013 är ur ett längre perspektiv trots allt ett ganska bra år för nyföretagandet.

Social tagging: >

Comments are closed.