Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms

Skatteverket överlämnar i dag en slutrapport till regeringen om vilka effekter den sänkta restaurangmomsen har haft på skattefusket inom restaurang- och cateringbranschen. Rapporten visar att fusket har minskat med 700 miljoner kronor efter att reformen infördes. Utrymmet för både avsiktlig och oavsiktlig felredovisning av moms har minskat.

Social tagging: >

Comments are closed.