Ändrade rutiner i invändningsärenden

Patentbesvärsrätten har återförvisat ett ärende om invändning mot patent till PRV, där patentet förfallit eftersom patenthavaren inte betalat årsavgift. I domskälen skriver PBR att det inte kan uteslutas att en invändare vill att ärendet ska prövas trots att patenthavaren slutat betala årsavgifter, och att det därför åligger PRV att innan invändningsärendet avskrivs underrätta invändaren och…

Social tagging: >

Comments are closed.