Svensk ratifikation av den europeiska patentdomstolen

Den 27 maj i år beslutade riksdagen att godkänna regeringens proposition om ett enhetligt patentskydd i EU (prop. 2013/14:89).  Riksdagsbeslutet innebär dels att vissa ändringar i patentlagen ska genomföras, dels att överenskommelsen om en enhetlig europeisk patentdomstol ska ratificeras av Sverige. Som en följd av riksdagens godkännande beslutade regeringen den 5 juni att ratificera…

Social tagging: >

Comments are closed.