bokforing

Bokföring ett nödvändigt ont?

Många företagare betraktar bokföring som ett nödvändigt ont när de helst vill koncentrera sig på det som de är bäst på.
Redovisningsarbetet är numera ganska komplicerat. Det är många lagar och föreskrifter att hålla reda på. Samtidigt måste man ha en bra överblick över lånemarknad, avtal, skattesystem, osv. för att kunna fatta de rätta besluten.
Det här gör att allt fler väljer att lägga över en stor del av arbetsbördan på en redovisningsbyrå.

Bolagsam har lång erfarenhet av redovisning och ekonomisk rådgivning. Förutom att vi har kunnig personal har vi stöd av ett modernt datorsystem som gör vårt arbete smidigt och effektivt.

Åt vissa klienter sköter vi den löpande bokföringen, medan vi i andra fall nästan tar ett totalansvar för klientens ekonomi. Det kan vi bl.a. därför att vi har ett nära samarbete med banker, försäkringsbolag, revisorer, och juridisk expertis. Genom oss får klienterna tillgång till detta kontaktnät.
I den här hemsidan presenteras vad vi kan erbjuda. Ring oss gärna så kan vi diskutera vad som skulle passa just för ditt företag.

Revisor eller redovisningskonsult

En vanlig missuppfattning är att person som sysslar med redovisning och bokföring alltid är revisor. Det råder en viss oreda i begreppen, så det är inte så konstigt att många har en oklar bild av vad de olika yrkena innebär.

Vi på Bolagsam är redovisningskonsulter. Vår specialitet är att sköta bokföring samt rådgivning i frågor som rör företagsekonomi och närliggande områden. Man kan helt enkelt säga att vi ersätter en egen ekonomiavdelning i ett företag.

Huvuduppgiften för en revisor är däremot att vara en sorts besiktningsman. Han ska granska ekonomiska förvaltningar till skydd för aktieägare, fordringsägare och staten.

Aktiebolagslagen har skärpts såtillvida att aktiebolag måste anlita en auktoriserad eller godkänd revisor. Fortfarande gäller dock att man behöver ha en revisor för själva granskningen av räkenskaperna. Sedan 2011 kan mindre aktiebolag i vissa fall välja att inte ha revisor.

Att sköta dem är fortfarande en uppgift för redovisningskonsulter.
Liten eller stor – alla får samma personliga omhändertagande.

Bland våra kunder finns både enmansföretag och medelstora firmor. I princip finns ingen övre gräns vad gäller storleken på våra uppdragsgivare, men de flesta är små eller medelstora företag.

Oavsett om du har ett litet eller medelstort företag betonar vi den personliga servicen. Vi tar oss tid med alla klienter, eftersom vi inte tror att det här arbetet kan skötas på ett bra sätt genom att bara skicka listor med jämna mellanrum.

 

Comments are closed.