Tjänster

Vi kan erbjuda bl.a. följande tjänster:

Vi har grovt delat in våra tjänster i fem huvudområden. Betrakta det här som en meny. Utifrån den kan vi tillsammans gå igenom ditt företag och se vad som skulle kunna passa dig bäst.

Bolagsbildning

 • Affärsplan
 • Bolagsregistrering
 • Finansiering
 • Logotyper
 • Marknadsförings- och annonsmaterial

Löpande bokföring

 • Kontering
 • Avstämning
 • Momsredovisning
 • Skatt och sociala avgifter

Ekonomiavdelning på entreprenad

 • Löner
 • Bokslut
 • Leverantörsreskontra och betalningar av fakturor
 • Kundreskontra med fakturering och bevakning
 • Skattedeklarationer
 • Avstämningar
 • Budgetarbete
 • Viss administration
 • Revision i samarbete med auktoriserade revisorer

Immateriella rättigheter (IPR)

 • Varumärke
 • Patent
 • Strategier

IT-stöd 

 • Webbdesign
 • Webbpublicering och webbstrategi
 • Datorinstallationer
 • IT-support

Projektledning

 

Comments are closed.