Om oss

Bolagsam är ett privatägt företag etablerat i Kista. Under senare år har såväl kompetensen som kompetensområdena breddats väsentligt till att omfatta de krav som kan ställas på ett fullskaligt konsultföretag inom det ekonomiadministrativa och IT området.

Som företag kombinerar vi fördelarna med effektiv organisation med ett stort nätverk av kompetenta partners. Detta ger oss möjlighet att på ett för kunden kostnadseffektivt sätt kunna leverera allt från mindre punktinsatser till större helhetsåtaganden.

Målgruppen för våra tjänster är i huvudsak småföretag, ideella och ekonomiska föreningar men vi har även den kompetens som krävs för att kunna tillmötesgå behov från medelstora företag.

Vi arbetar nära kunden eller på distans. Med andra ord kan de flesta av våra uppdrag genomföras hos kunden eller på våra kontor. Våra uppdragsgivare finns huvudsakligen i Stockholmsområdet men några är också utspridda över resten av landet.

Styrkan i vårt koncept kan sammanfattas med två huvudord:

  • Flexibilitet – Vi arbetar för varandra och våra kunder såväl inom som mellan kontoren.
  • Kostnadsminimering – För varje uppdrag vi erhåller tillmötesgås kundens behov och krav till lägsta möjliga kostnad för den. Självfallet utan att ge avkall på kvaliteten.

 

Comments are closed.