Archives for avveckling

Myndighetsgemensamt servicekontor i Mark/Kinna avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Mark/Kinna avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.

Myndighetsgemensamt servicekontor i Lysekil avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Lysekil avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.

Myndighetsgemensamt servicekontor i Stenungsund avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Stenungsund avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.

Myndighetsgemensamt servicekontor i Skara avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Skara avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.