Archives for firma

Avdrag för resor till och från arbetet

 

Vilka möjligheter har jag som enskild näringsidkare att göra avdrag för resor till och från arbetet?

Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma regler som gäller för löntagare.Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18,50 kronor per mil för inkomståret 2011 och 2012.Om du använder egen eller närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6,50 kronor per mil eller för annat drivmedel med 9,50 kronor för inkomstår 2011 och 2012.Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger 9 000 kronor inkomstår 2011 och 10 000 kronor 2012. Har du kostnader för resor till och från arbetet både som anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst.