Archives for försäljningsvinst

Enklare skatteregler vid bostadsförsäljning

Skatteverket föreslår enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad främst genom att avdragen för reparationer och förbättringar ändras i kombination med en motsvarande sänkning av skatten på försäljningsvinster. Ett annat förenklingsförslag är att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.