Archives for Internet

Så övervakad är du på nätet

 

Vem läser dina mejl och kollar vad du gör på nätet? Vad vet Google och Facebook egentligen om dig? Hur skyddar du dig? Vi reder ut begreppen.

Har chefen rätt att kolla alla mejl du skickar när du sitter på jobbet? Får företaget logga alla hemsidor du besöker? Frågorna kring personlig integritet och jobb är många och ibland är svaren trixiga. Eftersom ett företag inte är en offentlig  lokal lyder hanteringen av alla data som kan kopplas till individer under Personuppgiftslagen (PuL). Att lagen efterlevs kontrolleras av Datainspektionen. Dit kan du även kan vända dig om du har frågor (både som anställd och företagare) eller vill anmäla något du anser bryter mot lagen.

Hur omfattande företagets övervakning av personal får vara varierar och utgår från individuella behov. Att en bank får videoövervaka sitt valv för att förhindra stölder är närmast självklart, men det är inte alls lika självklart att en matbutik får filma anställda på lagret.

En grundregel i PuL är att syftet med insamlingen av personuppgifter – alla data som kan kopplas till just dig – måste anges i förväg och de insamlade uppgifterna får inte användas för några andra syften. Denna regel har flera gånger lett till att företag och organisationer har fällts. I början av året fick till exempel det stora svenska forskningsprojektet Life Gene läggas ner eftersom det i projektplanen ingick att databasen senare skulle kunna användas för att hitta samband mellan till exempel gener och vissa sjukdomar som inte preciserats i förväg.

Får chefen kolla vart jag surfar?

Om din arbetsgivare vill logga alla hemsidor som besöks och alla mejl som skickas måste det alltså finnas en tydlig policy där det framgår exakt vad som ska kontrolleras – vill man exempelvis se om anställda bryter mot interna regler eller om de ägnar tid åt ”annat”? Företaget får inte ändra sig och använda lagrade uppgifter för nya syften.

När det gäller privat e-post är Datainspektionen väldigt tydlig: Arbetsgivaren har inte rätt att läsa dina privata mejl utom vid misstanke om brott eller illojalt handlande (skicka företagshemligheter till konkurrenter till exempel). Däremot kan privata mejl få loggas om företagets policy är att anställda inte ska skicka privatmejl på arbetstid, men bara för att kontrollera det. Läs mer om PuL, anställda och arbetsgivare i Datainspektionens rapport: http://mw24.se/yh.

3 tips om du tror att chefen sneglar på dina privata göranden i smyg:

1. Skicka inte mejl från jobbdatorn. Använd till exempel din iPhone och se till att ha en säker https-uppkoppling till mejlservern.

2. Surfa inte in på suspekta hemsidor på jobbet – även om en porrsajt dyker upp i ett popupfönster och du inte alls hade för avsikt att besöka den kan det ligga dig i fatet om det upptäcks i helt korrekta kontroller.

3. Om du misstänker att det förekommer otillbörlig övervakning – ta upp det med facket och kontakta Datainspektionen på egen hand. Det är bäst att vara säker på exakt vad som gäller innan du konfronterar chefen med dina misstankar.

Zuckerberg och Schmidt ser dig

Vi lever allt mer på nätet och vi delar med oss av sådant som för inte så många år sedan hade ansetts väldigt privat. Vem hade på 80-talet velat se privata bilder på sig själv i en tidning eller i fotoalbum hos kompisars kompisar från en fest där man ramlar runt, full som en kastrull? Det är i princip vad många gör nu för tiden via Facebook, Flickr, Twitter och så vidare.

Inte nog med att ditt privatliv ligger mer eller mindre öppet för allmän beskådan, det är dessutom oklart hur stor kontroll du själv har över allt detta, även om det är saker som har lagt upp. Facebook, Google, Yahoo och de andra internetjättarna suger åt sig allt de kan för att skapa profiler över användarna i reklamexponeringssyften. Med jämna mellanrum blossar debatten kring denna massiva övervakning upp. Särskilt Facebook har drabbats av kritik och har fått göra åtskilliga pudlar när det uppdagats att de på olika sätt åsidosatt den personliga integriteten.

Mest för riktad reklam

Google har oftast agerat smidigare, och nästan alla är idag medvetna om hur uppgifter om vilka sajter du besöker och de sökord du använt sparas och används för att generera bättre sökresultat och för att visa reklam som det är troligare att du är intresserad av.
Om du bekymrar dig över allt som sparas om dig på nätet finns det mycket du kan göra för att minimera och styra exponeringen.

Till att börja med måste du inse att ingenting du lägger upp på nätet kommer vara 100 procent säkert och skyddat från andras insyn om det inte är krypterat. Du kan förmodligen lita på att onlinebackupen till företag som Mozy och Backblaze inte kommer i orätta händer, men bara för att du anger ”enbart för vänner” på en bild du delar på Facebook betyder det inte alls att den inte kan dyka upp på andra platser senare.

Välj vad du delar med dig

Med andra ord är det första och viktigaste du bör göra att enbart dela med dig av sådant som det inte vore en total katastrof om alla i hela världen fick se– men håll hårt i tömmarna ändå. Facebooks inställningar är numera ganska finmaskiga och du kan till exempel välja att vänners vänner inte ska kunna se de av dina uppdateringar som vännerna kommenterat.

Tillhör du de riktigt paranoida finns det mycket du kan göra för att minimera de spår du lämnar efter dig på nätet.

  • Använd en anonymiseringstjänst som exempelvis hidemyass.com.
  • Logga ut från gmail så fort du slutat kolla mejlen – annars fortsätter Google lagra information om dina surfvanor från dina sökningar.
  • Facebook är värre, även om du har loggat ut kan sajter som har gilla-knappar följa dig, så du måste ta till hårdare tag, till exempel med pluginer som Facebook Disconnect för Chrome och Firefox. Du kan läsa mer här: mw24.se/yi.
  • Logga inte in på debatt- och kommentarsfunktioner med ditt Facebook- eller Twitterkonto. Skaffa ett separat konto på tjänsten i fråga om du vill vara anonym.

Skydda dig från program som ringer hem:

Nästan alla program skickar data till utvecklarna idag. Allra vanligast är att de kollar om det finns en ny version, men det är också väldigt vanligt att program skickar anonyma användardata och felrapporter. Men det är tyvärr också vanligt att program skickar betydligt mer, och inte bara saker som att kolla att du verkligen betalat för dig utan även mycket annat. Om du vill undvika att program ”ringer hem” eller i varje fall vill bestämma vilka som får göra det kan du skaffa programmet Little Snitch. Det ligger djupt i systemet och håller koll på alla uppkopplingar från alla program, från Apples egna bakgrundsprocesser till appar du laddat ner. Du hittar programmet här: mw24.se/z0.

Innehållsförteckning

Så övervakad är du på nätet – IDG.se