Archives for Minskning

Minskning av aktiekapitalet

Varför minskar aktiebolag aktiekapitalet?

Ibland kan det finnas skäl för ett aktiebolag att minska sitt aktiekapital. Det kan till exempel vara fråga om en aktieägare som vill lösas ut ur företaget och som därmed löser in sina aktier mot betalning. Aktiekapitalet minskas då i motsvarande mån. Ett annat skäl kan vara att företaget uppvisar förlust. Förlusten kan då minskas genom att medel förs över från aktiekapitalet.

Om aktiebolaget lämnar vinstutdelning inom tre år från minskningen av aktiekapitalet för att täcka förlust, krävs det tillstånd från Bolagsverket att få besluta om utdelningen. Läs mer på sidan Ansökan om tillstånd för vinstutdelning.

Vill du minska aktiekapitalet till lägst 50 000?

Den 1 april 2010 sänktes kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 till lägst 50 000 kronor. Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 i aktiekapital är det tillåtet att minska det till lägst 50 000.

Om du vill minska aktiekapitalet på grund av det sänkta kapitalkravet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på.

I många fall krävs att du skickar in två ärenden till Bolagsverket

I det första ärendet registrerar vi bolagets beslut att minska sitt aktiekapital. Om aktiekapitalet minskades för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste du i ett andra ärende söka tillstånd för att få verkställa minskningen. Observera att du då måste betala en registreringsavgift för varje ärende.

Om aktiekapitalet minskades för att täcka förluster är minskningen verkställd när Bolagsverket har registrerat ärendet. Du behöver då inte skicka in något ytterligare ärende.

Information om hur du minskar aktiekapitalet hittar du till höger.

Minskning av aktiekapital

  • Skriv förslag Styrelsen skriver ett förslag till minskning som blir ett underlag för aktieägarna på bolagsstämman.
  • Fatta beslut Bolagsstämman fattar beslut om minskning.
  • Anmäl till Bolagsverket – ärende nummer ett När bolagsstämman fattat beslut om minskning ska styrelsen anmäla beslutet till Bolagsverket. Anmälan ska ske inom fyra månader från beslutet.
  • Bolagsverket registrerar minskningsbeslutet Vid registrering av minskningsbeslutet minskar Bolagsverket aktiekapitalet. I vissa fall krävs dock att bolaget dessutom ansöker om tillstånd att få verkställa minskningen.
  • Sök tillstånd i vissa fall – ärende nummer två Om ändamålet med minskningen av aktiekapitalet var återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att få verkställa minskningsbeslutet.

 

Om minskning av aktiekapitalet – Bolagsverket

Ärende nummer ett

Ärende nummer två

Läs mer

Blanketter och avgifter


Kravet på kapital i aktiebolag har sänkts till 50 000 kronor

Kravet på kapital i aktiebolag har sänkts till 50 000 kronor

Innehåll

Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor. Beslutet började gälla den 1 april 2010.

När du vill starta ett nytt aktiebolag

Reglerna innebär att ett beslut om att bilda ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor kan fattas tidigast den 1 april 2010. Stiftelseurkunden kan därför inte vara daterad tidigare än detta. Det är naturligtvis också tillåtet att ha ett högre aktiekapital.

När du vill minska aktiekapitalet

Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 kronor i aktiekapital kan du minska det till lägst 50 000 kronor.

Om du vill minska aktiekapitalet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på.

Du kan läsa hur en minskning går till på sidan Minskning av aktiekapitalet.

2010-04-01