Archives for skatt

Enklare skatteregler vid bostadsförsäljning

Skatteverket föreslår enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad främst genom att avdragen för reparationer och förbättringar ändras i kombination med en motsvarande sänkning av skatten på försäljningsvinster. Ett annat förenklingsförslag är att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

Att tänka på inför årsskiftet

Snart är det nytt år och det finns vissa saker som man bör tänka på inför årsskiftet för att få göra avdrag i årets deklaration.

– Att betala in pensionspremier, kvitta aktievinster mot aktieförluster och betala rot- eller rutarbete senast nyårsafton är några saker som man ska tänka på om man vill göra något avdrag i årets deklaration, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Pensionssparande

Den som pensionssparar har rätt till avdrag med max 12 000 kronor per år. Pensionen skattar man för när man tar ut den även om man inte har fått avdrag för inbetalda premier. Betala in pensionsförsäkringspremier i god tid före årsskiftet så att uppgifterna kommer med i den förtryckta deklarationen.

Räntor, värdepapper och investeringssparkonto

Den som har räntor som har förfallit till betalning ska betala räntorna innan årsskiftet för att få avdraget i nästa deklaration. Om man har sålt aktier eller aktiefonder under 2012 kan man kvitta vinsten mot en förlust om båda görs under 2012. Ska man sälja värdepapper så ska det göras i god tid så att affären är slutförd före årsskiftet.

Rot- och rutavdrag

Den som vill ha skattereduktion för 2012 måste ha betalat det utförda arbetet under 2012. Om arbetet utfördes under 2012 men fakturan betalas under 2013, kommer skattereduktionen att komma med i deklarationen som man lämnar 2014.

Om du betalar för arbete i förskott under 2012 krävs det att arbetet är utfört senast den 31 januari 2013 samt att utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari 2013 för att man ska kunna få preliminär skattereduktion för 2012. I Skatteverkets app kan man med mobilt bank-id enkelt se hur mycket man har utnyttjat av sina rot- och rutavdrag och om utföraren har ansökt om och fått utbetalning. Man hittar även dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Försäljning av fastighet och bostadsrätt

Den som ska sälja fastighet eller bostadsrätt ska tänka på att det är dagen för köpekontraktet, och inte tillträdesdatum, som avgör vilket år som affären ska deklareras.

Nya skattetabeller

På Skatteverkets webbplats finns de nya skattetabellerna och skattesatserna för 2013 och man kan gå in och se hur mycket man ska betala i preliminärskatt.

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare för ökade levnadskostnader när man reser i tjänsten. Inför varje årsskifte fastställer Skatteverket beloppen för de skattefria utlandstraktamentena, som varierar beroende på land.

De skattefria traktamentsbeloppen bygger på prisuppgifter för restaurangmåltider i de olika länderna. Tidigare har beloppen baserats på prisinformation som Sveriges ambassader runt om i världen har samlat in. Nu hämtar Skatteverket i stället uppgifter från ett brittiskt företag som är specialister på konsumentpriser.

– Vi får nu ett betydligt bättre underlag än tidigare. De skattefria utlandstraktamentena för nästa år kommer att vara bättre anpassade till kostnadsläget i respektive land. Dagens belopp har ibland varit för höga och ibland för låga, men detta rättas nu till, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

Från och med den 1 januari 2013 sänks det skattefria traktamentet för 124 länder. Det höjs för 24 länder. Alla våra nordiska grannländer får höjda belopp. För till exempel Norge höjs beloppet med 177 kronor och hamnar därmed på 976 kronor per dag. Det innebär det näst högsta bland alla länder. Bara Angola har ett högre traktamente, 1 024 kronor. Däremot blir det sänkta traktamenten för många andra vanliga tjänstereseländer.

 

Skatteverket lämnar slutrapport om välfärdsuppdraget

Skatteverket lämnar idag in sin slutrapport om skatteplanering inom välfärdssektorn till regeringen. Under ett års tid har myndigheten granskat stora, medelstora och små företag vars omsättning omfattar drygt 20 procent av välfärdssektorn.

Skatteverket lämnar idag in sin slutrapport om skatteplanering inom välfärdssektorn till regeringen. Under ett års tid har myndigheten granskat stora, medelstora och små företag vars omsättning omfattar drygt 20 procent av välfärdssektorn.

I december 2011 fick Skatteverket i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering inom välfärdssektorn.Skatteverket har kartlagt fler än 17 000 företag av varierande storlek med en samlad omsättning strax över 150 miljarder kronor. Därefter har Skatteverket granskat drygt 600 företag som tillsammans står för 23 procent av den totala omsättningen inom välfärdssektorn. Företagens årliga ränteavdrag avseende förvärvslån har uppgått till ungefär 2,8 miljarder kronor. — Den skatteplanering som har iakttagits förekommer främst i den del av välfärdssektorn som ägs genom riskkapital där det är vanligt att använda olika konstruktioner med räntor för att undanröja skatteunderlaget. I samband med att mindre företag köps upp förekommer skatteplanering även bland dessa, säger Jan Amnebjer, samordnare på Skatteverkets storföretagsregion. — Sammantaget har ändå vår granskning visat att de allra flesta företag inom välfärdssektorn följer skattereglerna, precis som företag i andra sektorer. Vi har dock uppmärksammat några fall av skatteupplägg, där det är oklart om förfarandet är i enlighet med gällande regler, säger Jan Amnebjer. Under året som gått har Skatteverket lämnat in två delrapporter inom uppdraget, och en ny lagstiftning som ytterligare begränsar möjligheten till avdrag för räntor har beslutats av riksdagen. Denna lagstiftning kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2013.

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar varje svensk invånare i genomsnitt? Hur mycket bensinskatt betalar vi? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige i jämförelse med invånare i andra OECD-länder? Svaren finns i Skattestatistisk årsbok 2012.

Utslaget per invånare betalade varje person i Sverige i snitt 162 100 kronor i skatt år 2010. Skattekvoten, beräknad på BNP, ligger i Sverige på 45,8 procent, jämfört med cirka 25 procent i USA och omkring 31 procent i Grekland och Portugal. Dessa fakta, och många fler, finns att hämta i Skattestatistisk årsbok 2012 som Skatteverket publicerar varje år. – Skatter angår och påverkar alla i vårt samhälle och är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är Skattestatistisk årsbok intressant både för den samhällsintresserade och för journalisten som letar idéer till nyhetsuppslag, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket. I Skattestatistisk årsbok 2012 finns otaliga fakta som rör skatter, från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett kapitel beskriver skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, ett annat handlar om hur attityden till skatter har blivit avsevärt mer positiv de senaste åren.   Andra exempel på ämnen är företagsbeskattning, skatt på arbete, skatt på konsumtion, och den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

 

Två skattekontor föreslås bli ett

Skattekontoren i Uddevalla och Vänersborg föreslås bli ett kontor. All personal från de nuvarande kontoren samlas i ett nytt kontor i Uddevalla.  

Myndighetsgemensamt servicekontor i Ulricehamn avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Ulricehamn avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.