Archives for skatteplanering

Skatteverket lämnar slutrapport om välfärdsuppdraget

Skatteverket lämnar idag in sin slutrapport om skatteplanering inom välfärdssektorn till regeringen. Under ett års tid har myndigheten granskat stora, medelstora och små företag vars omsättning omfattar drygt 20 procent av välfärdssektorn.

Skatteverket lämnar idag in sin slutrapport om skatteplanering inom välfärdssektorn till regeringen. Under ett års tid har myndigheten granskat stora, medelstora och små företag vars omsättning omfattar drygt 20 procent av välfärdssektorn.

I december 2011 fick Skatteverket i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering inom välfärdssektorn.Skatteverket har kartlagt fler än 17 000 företag av varierande storlek med en samlad omsättning strax över 150 miljarder kronor. Därefter har Skatteverket granskat drygt 600 företag som tillsammans står för 23 procent av den totala omsättningen inom välfärdssektorn. Företagens årliga ränteavdrag avseende förvärvslån har uppgått till ungefär 2,8 miljarder kronor. — Den skatteplanering som har iakttagits förekommer främst i den del av välfärdssektorn som ägs genom riskkapital där det är vanligt att använda olika konstruktioner med räntor för att undanröja skatteunderlaget. I samband med att mindre företag köps upp förekommer skatteplanering även bland dessa, säger Jan Amnebjer, samordnare på Skatteverkets storföretagsregion. — Sammantaget har ändå vår granskning visat att de allra flesta företag inom välfärdssektorn följer skattereglerna, precis som företag i andra sektorer. Vi har dock uppmärksammat några fall av skatteupplägg, där det är oklart om förfarandet är i enlighet med gällande regler, säger Jan Amnebjer. Under året som gått har Skatteverket lämnat in två delrapporter inom uppdraget, och en ny lagstiftning som ytterligare begränsar möjligheten till avdrag för räntor har beslutats av riksdagen. Denna lagstiftning kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2013.