Archives for USA

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar varje svensk invånare i genomsnitt? Hur mycket bensinskatt betalar vi? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige i jämförelse med invånare i andra OECD-länder? Svaren finns i Skattestatistisk årsbok 2012.

Utslaget per invånare betalade varje person i Sverige i snitt 162 100 kronor i skatt år 2010. Skattekvoten, beräknad på BNP, ligger i Sverige på 45,8 procent, jämfört med cirka 25 procent i USA och omkring 31 procent i Grekland och Portugal. Dessa fakta, och många fler, finns att hämta i Skattestatistisk årsbok 2012 som Skatteverket publicerar varje år. – Skatter angår och påverkar alla i vårt samhälle och är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är Skattestatistisk årsbok intressant både för den samhällsintresserade och för journalisten som letar idéer till nyhetsuppslag, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket. I Skattestatistisk årsbok 2012 finns otaliga fakta som rör skatter, från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett kapitel beskriver skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, ett annat handlar om hur attityden till skatter har blivit avsevärt mer positiv de senaste åren.   Andra exempel på ämnen är företagsbeskattning, skatt på arbete, skatt på konsumtion, och den offentliga sektorns inkomster och utgifter.