Ekonomifakta 2011

Inkomstår 2011, 2012

Arbetsgivaravgifter 2011

Arbetsgivaravgift

31,42

Arbetsgivaravgifter ej fyllt 26 år

15,49

Egenavgift

29,71

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1943):

10,21

Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet):

24,26

Basbelopp 2011

Inkomstbasbelopp

50.900 kr

Prisbasbelopp

42.800 kr

Förhöjt prisbasbelopp

43.700 kr

Gåvor till anställda 2011

(Belopp inkl. moms)

Julgåva

400 kr

Jubileumsgåva

1.200 kr

Minnesgåva

10.000 kr

Inkassoavgifter 2011

Påminnelseavgift

50 kr

Inkassoarvode

160 kr

Amorteringsplan

150 kr

Amorteringsavisering

50 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

340 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

375 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Inkomst av närings-verksamhet % (tax 2010)

Periodiseringsfond, firma+HB

30

Periodiseringsfond, AB+Stiftelse

25

Positiv räntefördelning

7,89

Negativ räntefördelning

3,89

Expansionsfondsskatt

26,3

Bolagsskatt

26,3

Schablonavdrag egenavgifter

25

Schablonavdrag löneskatt

20

Kostförmåner 2011

Frukost

37 kr

Lunch/Middag

74 kr

Helt fri kost

185 kr

Milersättning 2011

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil

9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser 2011

25%

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12%

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotelltjänster

6%

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation 2011

Intern/Extern representation:
(Lunch, middag, supé)

90 kr

 60 kr

Räntor 2011

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00%)

10,00

Referensränta (090101)

2,00

Reporänta (081210)

2,00

Statslåneräntan (genomsnitt 2010)

2,76

Sjukförsäkring 2011

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2009

321.000 kr

Högsta föräldrapenning

428.000 kr

Sjuklön 2011

Dag 1 (karensdag):

0%

Dag 2 – 14:

80%

Dag 15 – :

Sjukpenning från försäkringskassan.

Taxerad inkomst 2011

Årsinkomstgränser för skatt:
20 % statlig skatt:

380.200 kr

25 % statlig skatt:

538.800 kr

Traktamente inom Sverige 2011

Hel dag:

210 kr

Halv dag och natt

105 kr

Utlandstraktamenten …

Belopp och procent – inkomstår 2011/ taxeringsår 2012

Comments are closed.