Ekonomifakta 2012

Inkomstår 2011, 2012

Arbetsgivaravgifter 2012

Arbetsgivaravgift (födda 1947 – 1985)

31,42

Arbetsgivaravgifter ej fyllt 26 år (födda 1986 – )

15,49

Egenavgift (födda 1947 – 1985)

28,97

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1946):

10,21

Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet):

24,26

Basbelopp 2012

Inkomstbasbelopp

54.600 kr

Prisbasbelopp

44.000 kr

Förhöjt prisbasbelopp

44.900 kr

Gåvor till anställda 2012

(Belopp inkl. moms)

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1.350 kr

Minnesgåva (t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

10.000 kr

Inkassoavgifter 2012

Påminnelseavgift

50 kr

Inkassoarvode

160 kr

Amorteringsplan

150 kr

Amorteringsavisering

50 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

340 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

375 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Inkomst av närings-verksamhet % (tax 2012)

Periodiseringsfond, firma+HB

30

Periodiseringsfond, AB+Stiftelse

25

Positiv räntefördelning

7,84

Negativ räntefördelning

3,84

Expansionsfondsskatt

26,3

Bolagsskatt

26,3

Schablonavdrag egenavgifter (född 1946 – 1984)

25

Schablonavdrag löneskatt

20

Kostförmåner 2012

Frukost

40 kr

Lunch/Middag

80 kr

Helt fri kost

200 kr

Milersättning 2012 (avdrag för kostnader som överstiger 10.000 kr)

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil

9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser 2012

25%

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12%

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotelltjänster

6%

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation 2012

Intern/Extern representation:   (exkl. moms)
(Lunch, middag, supé)

90 kr

 Andra måltidsutgifter

60 kr

Teaterbiljett/greenfeeavgift m.m. 180 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr

Räntor 2012

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00%)

10,00

Referensränta (090101)

2,00

Reporänta (081210)

2,00

Statslåneräntan (genomsnitt 2011)

2,57

Sjukförsäkring 2012

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2009

321.000 kr

Högsta föräldrapenning

428.000 kr

Sjuklön 2012

Dag 1 (karensdag):

0%

Dag 2 – 14:

80%

Dag 15 – :

Sjukpenning från försäkringskassan.

Skiktgräns för statlig inkomstskatt 2012

Skiktgräns för statlig inkomstskatt:
Skiktgräns 1 (20%)

401.100 kr

Skiktgräns 2 (25%)

574.300 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2012

Skiktgräns för statlig inkomstskatt:
Brytpunkt 1 (20%)

414.000 kr

Brytpunkt 2 (25%)

587.200 kr

Traktamente inom Sverige 2012

Hel dag:

220 kr

Halv dag och natt

110 kr

Utlandstraktamenten …

 

  Belopp och procentsatser för inkomstår 2012

Belopp och procent – inkomstår 2011/ taxeringsår 2012

Comments are closed.