Regeringen föreslår kompensation till personer födda 1957