Många fel när Skatteverket kontrollerat matbudsleveranser