Archives for februari2024

Fira födelsedag på skottdagen – hur funkar det?

Så sker kompensationen för de födda 1957

Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige?

I förra veckan anordnade Vinnova, tillsammans med PRV och Tillväxtverket, seminariet Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige? Utgångspunkt var rapporten ”Accelerating European deep tech — new pathways from ideas to impact” som har sin grund i den EU-konferens om teknikintensivt entreprenörskap som genomfördes i juni 2023.

Digital deklaration säkrare och snabbare – anmäl senast 3 mars

Företagarna och PRV ingår samarbetsavtal

Avtalet innebär att Företagarnas cirka 60 000 medlemsföretag erbjuds kunskap och verktyg för att bättre ta hand om sina immateriella tillgångar.

Greentech på riktigt

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling.

Skatteverkets årsredovisning publicerad

Nya verksamt.se lanserad

Verksamt.se, webbplatsen där vi tillsammans med flera andra myndigheter ger samlad information och stöd till företag, har fått en ny design och en ny teknisk plattform.

Rejäl ökning av antal varumärkesansökningar i Gävleborg

Antalet varumärkesansökningar i Gävleborg till PRV ökade med nästan 14 procent under helå2023 jämfört med året innan.

Rejäl ökning av antalet varumärkesansökningar i Örebro

Antalet varumärkesansökningar i Örebro till PRV ökade med drygt 10 procent under 2023 jämfört med året innan.