Archives for april2024

Greentech på riktigt! Seminarium om hållbar utveckling och immateriella tillgångar

Stora globala utmaningar gör att ny teknik och innovation blir allt viktigare i vår strävan efter en hållbar framtid. Välkommen till ett seminarium där experter och företag som ligger långt fram i den gröna teknikutvecklingen delar med sig av sina erfarenheter. Deltar gör även UD som berättar om Sveriges strategi för utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Myndighetsgemensam lösning kan täppa igen säkerhetsluckor

Kom ihåg att deklarera uthyrning