Tips & Råd

12 procents moms

 

Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster.

Livsmedel

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel:

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

Undantag

På följande livsmedel är momsen 25 procent:

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent:

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Restaurang- och cateringtjänster

Momsen  på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms:

 • festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster
 • frukost i samband med logi
 • dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst
 • transport som ingår i en cateringtjänst.

Följande beskattas alltid med 25  procent:

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt.

Undantag

Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Campingverksamhet

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

Undantag

Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Försäljning av egna konstverk

Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk.

Undantag

När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent.

I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren ”Moms inom kulturområdet” (SKV 562).

Import av konstverk

När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer.

 

Källa: Skatteverket

Minskning av aktiekapitalet

Varför minskar aktiebolag aktiekapitalet?

Ibland kan det finnas skäl för ett aktiebolag att minska sitt aktiekapital. Det kan till exempel vara fråga om en aktieägare som vill lösas ut ur företaget och som därmed löser in sina aktier mot betalning. Aktiekapitalet minskas då i motsvarande mån. Ett annat skäl kan vara att företaget uppvisar förlust. Förlusten kan då minskas genom att medel förs över från aktiekapitalet.

Om aktiebolaget lämnar vinstutdelning inom tre år från minskningen av aktiekapitalet för att täcka förlust, krävs det tillstånd från Bolagsverket att få besluta om utdelningen. Läs mer på sidan Ansökan om tillstånd för vinstutdelning.

Vill du minska aktiekapitalet till lägst 50 000?

Den 1 april 2010 sänktes kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 till lägst 50 000 kronor. Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 i aktiekapital är det tillåtet att minska det till lägst 50 000.

Om du vill minska aktiekapitalet på grund av det sänkta kapitalkravet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på.

I många fall krävs att du skickar in två ärenden till Bolagsverket

I det första ärendet registrerar vi bolagets beslut att minska sitt aktiekapital. Om aktiekapitalet minskades för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste du i ett andra ärende söka tillstånd för att få verkställa minskningen. Observera att du då måste betala en registreringsavgift för varje ärende.

Om aktiekapitalet minskades för att täcka förluster är minskningen verkställd när Bolagsverket har registrerat ärendet. Du behöver då inte skicka in något ytterligare ärende.

Information om hur du minskar aktiekapitalet hittar du till höger.

Minskning av aktiekapital

 • Skriv förslag Styrelsen skriver ett förslag till minskning som blir ett underlag för aktieägarna på bolagsstämman.
 • Fatta beslut Bolagsstämman fattar beslut om minskning.
 • Anmäl till Bolagsverket – ärende nummer ett När bolagsstämman fattat beslut om minskning ska styrelsen anmäla beslutet till Bolagsverket. Anmälan ska ske inom fyra månader från beslutet.
 • Bolagsverket registrerar minskningsbeslutet Vid registrering av minskningsbeslutet minskar Bolagsverket aktiekapitalet. I vissa fall krävs dock att bolaget dessutom ansöker om tillstånd att få verkställa minskningen.
 • Sök tillstånd i vissa fall – ärende nummer två Om ändamålet med minskningen av aktiekapitalet var återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att få verkställa minskningsbeslutet.

 

Om minskning av aktiekapitalet – Bolagsverket

Ärende nummer ett

Ärende nummer två

Läs mer

Blanketter och avgifter