Archives for Jonas Holmqvist

Tre snabba till Jonas Holmqvist

Jonas Holmqvist heter han, nye redaktören på PRVbloggen. Han är civilingenjör elektroteknik och patentingenjör på PRV. Jonas har jobbat med utveckling av flygburen radar- och telekrigsutrustning på Saab. Och han hoppas innerligt slippa uppleva att man vid ett eventuellt haveri … Läs mer