Archives for Momsfria varor och tjänster

Vad är moms?

 

Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Du som är företagare betalar momsen till staten.

Momsen är 25, 12 eller 6 procent av försäljningspriset utan moms.

När ska du betala moms till staten?

För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder och betala moms till staten måste samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • du omsätter (säljer eller tar ut) varor eller tjänster
 • omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig
 • omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet
 • omsättningen görs i Sverige.

Din verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Även annan ekonomisk verksamhet kan anses som yrkesmässig om omsättningen överstiger 30 000 kr. Du omsätter varor och tjänster genom uttag om du levererar eller tillhandahåller dem utan betalning. Kravet på att omsättningen ska göras i Sverige innebär att du som regel inte ska ta ut svensk moms på tjänster som du tillhandahåller i andra länder.

Även om omsättningen görs i Sverige ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till en köpare

 • i ett annat EU-land som åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer); i stället ska köparen redovisa moms i sitt land
 • utanför EU (vilket kallas export).

Omvänt ska du själv när du köper varor momsfritt från en säljare i ett annat EU-land beräkna och betala moms till staten (omvänd skattskyldighet). Om du importerar varor ska du betala moms till Tullverket.

Avdragsrätt

För dig som ska ta ut moms av dina kunder är momsen inte någon kostnad, eftersom du som regel har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen för din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet.

I vissa fall får du dra av momsen du betalar på dina inköp trots att du inte tar ut någon moms på din egen försäljning. Det kan bli aktuellt om du säljer t.ex.

 • läkemedel
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • varor eller tjänster till länder utanför EU (detta kallas export)
 • varor till en företagare inom EU som åberopar sitt VAT-nummer.

I vissa fall får du inte dra av den ingående momsen eller bara en del av den. Läs mer om det i avsnittet Avdragsförbud.

Momsfria varor och tjänster

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer t.ex. följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistarvoden
 • studieförbundens studiecirklar
 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
 • lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad)
 • konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.