Archives for PRV

EPO smart card

Vid årsskiftet slutar EPO ta emot begäraran om nya smart cards. Därför är det viktigt att begäran om förnyelse av smart cards sker senast i december.

PRV:s inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2024

PRV har fått möjlighet att lämna inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. I en tid av klimatkris, geopolitiska spänningar och transformativ teknikutveckling tar PRV:s inspel sikte på hur Sverige kan maximera värdeskapande ur forskning, samtidigt som vi värnar nationella förmågor och säkerhet.

Följ dina PCT-ärenden digitalt

Nu finns möjligheten att kunna följa dina PCT-ärenden i e-tjänst hos PRV med samma funktionalitet som vi redan erbjuder för nationella patentärenden.

Tillgängligörande av forskningsresultat

Att forskningsresultat sprids och tillgängliggörs är en förutsättning för att vi ska ha en framåtrörelse i forskningen och därmed fortsätta vara ett samhälle med innovationskraft, skriver PRV:s Generaldirektör Peter Strömbäck, i en debattartikel i Altinget idag.

Valutajusteringar januari 2024

Förändrade PCT-avgifter fr o m 1 januari 2024 p g a valutajusteringar.

EPO User day

Den årliga EPO User Day äger rum online den 25 och 26 oktober. Det är ett perfekt tillfället för dig att hålla dig uppdaterad med den senaste utvecklingen gällande EPO:s onlineprodukter och tjänster:

Om villkor för musikersättning

Detta samråd riktar sig till aktörer inom branschen för inspelad musik, och det handlar om ersättningsrättigheter inom EU.

Cipforum

I går, torsdag, stod PRV värd för sista dagen av CIP FORUM 2023. CIP Forum, med CIP (Center for Intellectual Property) som huvudarrangör, är en återkommande aktivitet, med syfte att skapa förståelse i gränssnittet mellan teknik, juridik och affär. I år har Ericsson och PRV delat på medarrangörskapet.

Sverige världens näst mest innovativa land

Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder rankas i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. Det är sextonde året i rad som Sverige rankas som topp tre i världen.

Sverige världens näst mest innovativa land

Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder rankas i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. Det är sextonde året i rad som Sverige rankas som topp tre i världen.