Archives for PRV

Ett decennium i utveckling med PRV(2)

När PRV flyttade in vårt fantastiska hus i kvarteret Uppfinnaren i Stockholm 1921 pågick industrialiseringen och byggandet av ett välfärdssamhälle. Nu har vi ett läge där näringsliv och samhälle befinner sig i snabb utveckling och ständig förändring med nya konsumtions- och handelsmönster, nya teknologier och banbrytande innovationer. Samhället utmanas i en allt större grad, i en allt större ström av olika kriser samt vilseledande information och förfalskade produkter.

Korrigerade avgifter

Vi har behövt korrigera vissa avgifter för internationella ansökningar och registreringar enligt Madridprotokollet. De korrekta avgifterna är enligt följande:

Greentech på riktigt!

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling.

Starkt år för svenska patentansökningar

Sverige fortsätter att visa styrka som innovationsland med nya rekordnivåer för ansökningar inom grön teknikutveckling och digital kommunikation. Det visar nya siffror från EPO, Europeiska patentverket, som har sammanställt patentstatistik för 2023.

Starkt år för svenska patentansökningar

Sverige fortsätter att visa styrka som innovationsland med nya rekordnivåer för ansökningar inom grön teknikutveckling och digital kommunikation. Det visar nya siffror från EPO, Europeiska patentverket, som har sammanställt patentstatistik för 2023.

Thomas Pålsson vikarierande chef för PRV

Från och med idag 12 mars är Thomas Pålsson vikarierande generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket.

Kvinnor på efterkälken inom företagande och innovation

Sverige ligger fortfarande efter många andra länder när det gäller kvinnor inom företagande och innovation. Endast 31 procent av nystartade företag 2022 hade en kvinnlig företagsledare[1] år 2022. Och bara 15 procent av nationella patentansökningar har minst en kvinna bland uppfinnarna.

Förändrad PCT-avgift 1 april 2024

Följande PCT-avgift justeras från och med 1 april 2024

Ett decennium i utveckling med PRV

När PRV flyttade in vårt fantastiska hus i kvarteret Uppfinnaren i Stockholm 1921 pågick industrialiseringen och byggandet av ett välfärdssamhälle. Nu har vi ett läge där näringsliv och samhälle befinner sig i snabb utveckling och ständig förändring med nya konsumtions- och handelsmönster, nya teknologier och banbrytande innovationer. Samhället utmanas i en allt större grad, i en allt större ström av olika kriser samt vilseledande information och förfalskade produkter.

Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige?

I förra veckan anordnade Vinnova, tillsammans med PRV och Tillväxtverket, seminariet Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige? Utgångspunkt var rapporten ”Accelerating European deep tech — new pathways from ideas to impact” som har sin grund i den EU-konferens om teknikintensivt entreprenörskap som genomfördes i juni 2023.