Archives for november2012

Krav på inskickade handlingar

Från den 1 oktober 2012 tillämpar PRV ny formaliapraxis för design- och varumärkesärenden. Den nya praxisen innebär bland annat lättnader i krav på originaldokument. Generellt gäller att skannat dokument och e-postat dokument jämställs med bestyrkt kopia. Detta gäller tyvärr inte faxinlagor, efterson kvalitén på dessa är för dålig. Ett fax ”bryter en frist” men inte mer än så. Original eller i…