Hårdare kontroll av friåkare inom taxibranschen

Skatteverket skärper sina kontroller av friåkare, det vill säga taxiåkare som inte är anslutna till en taxiväxel. Orsaken är att oredovisade inkomster är vanligare bland friåkare än bland taxiåkare som arbetar i samarbete med en taxiväxel.

Social tagging: >

Comments are closed.