Pågående utvecklingsarbete inom patentklassystemen

Vid årsskiftet genomfördes de största förändringarna inom det internationella patentklassystemet IPC sedan IPC-reformen 2006. Bland annat avskaffades IPC:s basnivå och ersattes med möjligheten för patentmyndigheter att välja att klassa till huvudgruppnivå i stället för att använda hela systemet. Det är flera andra förändringar på gång inom klassystemområdet: CHC (Common Hybrid Classification) C…

Social tagging: >

Comments are closed.