Avdragsförbud

 

I vissa fall får du inte dra av hela eller en del av momsen på varor och tjänster du köper för din momspliktiga verksamhet. Detta kallas avdragsförbud. Här kan du läsa om de vanligaste avdragsbegränsningarna.

Köp av personbil eller lätt lastbil

När du köper en personbil eller en lätt lastbil får du bara dra av momsen om du använder fordonet för momspliktig

 • återförsäljning
 • uthyrning
 • taxitrafik eller annan yrkesmässig persontransport
 • transport av avlidna
 • körkortsutbildning.

Vad räknas som en personbil, lätt lastbil respektive buss?

En personbil är i momssammanhang i första hand en bil som registrerats som personbil i bilregistret. En bil med skåpkarosseri som har en högsta totalvikt på 3 500 kg kan dock vara registrerad som lastbil men ändå räknas som personbil i momssammanhang.

Även bussar och s.k. minibussar med en totalvikt på högst 3 500 kg räknas  som personbilar.

För att en bil ska räknas som lastbil i momssammanhang krävs att

 • totalvikten är högre än 3 500 kg (tung lastbil)
 • den har flak (oavsett vikt)
 • den är registrerad som lastbil och har en totalvikt på högst 3 500 kg (lätt lastbil) och ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet är separata karosserienheter. Bilen ska vara körduglig även om skåpet är bortmonterat.

Hyra (leasing) av personbil

Du får dra av högst 50 procent av momsen du betalar för att hyra (leasa) en personbil. Villkoret är att bilen körs minst 100 mil per år i din verksamhet. Om du hyr bilen kortare tid än ett år, får du räkna om sträckan i förhållande till hyresperioden, t.ex. till 50 mil om du hyr bilen ett halvt år. Om du hyr en bil för t.ex. taxitrafik och även använder bilen för godstransporter begränsas avdragsrätten i förhållande till användningen.

Undantag

Om du hyr bilen för att enbart använda den för uthyrning, taxitrafik, transport av avlidna eller körkortsutbildning får du göra avdrag för hela momsen.

Köp eller hyra av motorcykel

När du köper en motorcykel för annat ändamål än för persontransport i taxiverksamhet gäller samma bestämmelser som för personbilar (se ovan).  Det innebär att momsen är avdragsgill om du köper en motorcykel för till exempel återförsäljning eller körkortsutbildning.

Om du köper en motorcykel för persontransport i taxiverksamhet är momsen  inte avdragsgill. Vid hyra (leasing) av motorcykel för användning i taxiverksamhet har du avdragsrätt med 50 procent av momsen, under förutsättning av motorcykeln används mer än 100 mil/år i verksamheten.

Följande fordon räknas som motorcykel

 • Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som är konstruerat för en hastighet som överstiger45 km/h .
 • Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som drivs av en förbränningsmotor som har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.
 • Motorfordon på fyra hjul, med en tjänstevikt som är högst400 kgoch med en maximal nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt.
 • Motorfordon på fyra hjul, inrättat för godsbefordran och med en tjänstevikt som är högst550 kgoch med en nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt.

Följande fordon räknas inte som motorcykel

 • Moped
 • Terrängmotorfordon, dvs. terränghjuling, snöskoter och terrängvagn

En terränghjuling, som vanligtvis har fyra hjul, skiljer sig från fyrhjulig motorcykel bl. a. genom att den inte har några begränsningar på motorstyrka och effekt samt att den är inrättad huvudsakligen för person- och godsbefordran i terräng.

Det framgår av bilregistret om ett fordon är registrerat som terrängmotorfordon eller motorcykel.

Köp eller hyra av stadigvarande bostad

Du får inte dra av ingående moms på kostnader för stadigvarande bostad, även om du använder bostaden i momspliktig verksamhet (t.ex. som personalbostad eller mangårdsbyggnad i ett lantbruk). Du får varken dra av kostnader för byggnaden (inredning, reparationer m.m.) eller kostnader för boendet (vatten- och avloppsinstallationer m.m.).

Vad räknas som stadigvarande bostad?

En stadigvarande bostad är en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för boende. När vi bedömer vad som är en stadigvarande bostad tar vi bl.a. hänsyn till byggnadens konstruktion, storlek, planlösning och utrustning (enligt de rättsfall som finns inom området).

Du får inte dra av momsen på kostnader för att reparera ett kontorsutrymme i din bostad. I vissa fall kan det ha betydelse hur du använder rummet, t.ex. vid yrkesmässig rumsuthyrning.

Representation

Du får bara dra av momsen på den summa som ger rätt till representationsavdrag vid inkomsttaxeringen.

 

Social tagging: > > > > > > >

Comments are closed.