Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ny patent- och marknadsdomstol ger förutsättningar för effektiv konkurrens

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg reflekterar över Justitidepartementets förslag till en ny patent- och marknadsdomstol

Som generaldirektör för Patent- och registreringsverket är det med glädje jag tar del av justitieministerns inlägg på temat innovationer och immaterialrätt.

Justitieminister Beatrice Ask vill förbättra och förenkla förutsättningarna för entreprenörer och uppfinnare, som i det här fallet genom tydliga regler och en rättssäker domstolsprövning. Ur min synvinkel finns många fördelar med en koncentration av immaterialrättsliga mål. Processerna blir mer överblickbara och de som arbetar med målen får en större möjlighet att specialisera sig.

På PRV välkomnar vi de initiativ och förslag som regeringen har inom immaterialrättsområdet. Särskilt viktigt och positivt är förslaget till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Det minskar sökandens översättningskostnader. Det betyder att det mer naturligt att behålla sin ansökan i Sverige och få ett nationellt patent eftersom arbete och kostnaderna för översättning försvinner. Det är väldigt bra för Sverige och svenska företag.

Att förbättra och förenkla förutsättningarna för dem som söker patent är en nyckelfråga för oss på PRV och för svensk tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot förslaget på en ny patentlag som redovisas i sommar.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

 

Spännande seminarier under World Intellectual Property Day den 26 april

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.    Många organisationer som arbetar med innovation kommer att uppmärksamma dagen. Det sker exempelvis genom…

Avdragsförbud

 

I vissa fall får du inte dra av hela eller en del av momsen på varor och tjänster du köper för din momspliktiga verksamhet. Detta kallas avdragsförbud. Här kan du läsa om de vanligaste avdragsbegränsningarna.

Köp av personbil eller lätt lastbil

När du köper en personbil eller en lätt lastbil får du bara dra av momsen om du använder fordonet för momspliktig

 • återförsäljning
 • uthyrning
 • taxitrafik eller annan yrkesmässig persontransport
 • transport av avlidna
 • körkortsutbildning.

Vad räknas som en personbil, lätt lastbil respektive buss?

En personbil är i momssammanhang i första hand en bil som registrerats som personbil i bilregistret. En bil med skåpkarosseri som har en högsta totalvikt på 3 500 kg kan dock vara registrerad som lastbil men ändå räknas som personbil i momssammanhang.

Även bussar och s.k. minibussar med en totalvikt på högst 3 500 kg räknas  som personbilar.

För att en bil ska räknas som lastbil i momssammanhang krävs att

 • totalvikten är högre än 3 500 kg (tung lastbil)
 • den har flak (oavsett vikt)
 • den är registrerad som lastbil och har en totalvikt på högst 3 500 kg (lätt lastbil) och ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet är separata karosserienheter. Bilen ska vara körduglig även om skåpet är bortmonterat.

Hyra (leasing) av personbil

Du får dra av högst 50 procent av momsen du betalar för att hyra (leasa) en personbil. Villkoret är att bilen körs minst 100 mil per år i din verksamhet. Om du hyr bilen kortare tid än ett år, får du räkna om sträckan i förhållande till hyresperioden, t.ex. till 50 mil om du hyr bilen ett halvt år. Om du hyr en bil för t.ex. taxitrafik och även använder bilen för godstransporter begränsas avdragsrätten i förhållande till användningen.

Undantag

Om du hyr bilen för att enbart använda den för uthyrning, taxitrafik, transport av avlidna eller körkortsutbildning får du göra avdrag för hela momsen.

Köp eller hyra av motorcykel

När du köper en motorcykel för annat ändamål än för persontransport i taxiverksamhet gäller samma bestämmelser som för personbilar (se ovan).  Det innebär att momsen är avdragsgill om du köper en motorcykel för till exempel återförsäljning eller körkortsutbildning.

Om du köper en motorcykel för persontransport i taxiverksamhet är momsen  inte avdragsgill. Vid hyra (leasing) av motorcykel för användning i taxiverksamhet har du avdragsrätt med 50 procent av momsen, under förutsättning av motorcykeln används mer än 100 mil/år i verksamheten.

Följande fordon räknas som motorcykel

 • Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som är konstruerat för en hastighet som överstiger45 km/h .
 • Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som drivs av en förbränningsmotor som har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.
 • Motorfordon på fyra hjul, med en tjänstevikt som är högst400 kgoch med en maximal nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt.
 • Motorfordon på fyra hjul, inrättat för godsbefordran och med en tjänstevikt som är högst550 kgoch med en nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt.

Följande fordon räknas inte som motorcykel

 • Moped
 • Terrängmotorfordon, dvs. terränghjuling, snöskoter och terrängvagn

En terränghjuling, som vanligtvis har fyra hjul, skiljer sig från fyrhjulig motorcykel bl. a. genom att den inte har några begränsningar på motorstyrka och effekt samt att den är inrättad huvudsakligen för person- och godsbefordran i terräng.

Det framgår av bilregistret om ett fordon är registrerat som terrängmotorfordon eller motorcykel.

Köp eller hyra av stadigvarande bostad

Du får inte dra av ingående moms på kostnader för stadigvarande bostad, även om du använder bostaden i momspliktig verksamhet (t.ex. som personalbostad eller mangårdsbyggnad i ett lantbruk). Du får varken dra av kostnader för byggnaden (inredning, reparationer m.m.) eller kostnader för boendet (vatten- och avloppsinstallationer m.m.).

Vad räknas som stadigvarande bostad?

En stadigvarande bostad är en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för boende. När vi bedömer vad som är en stadigvarande bostad tar vi bl.a. hänsyn till byggnadens konstruktion, storlek, planlösning och utrustning (enligt de rättsfall som finns inom området).

Du får inte dra av momsen på kostnader för att reparera ett kontorsutrymme i din bostad. I vissa fall kan det ha betydelse hur du använder rummet, t.ex. vid yrkesmässig rumsuthyrning.

Representation

Du får bara dra av momsen på den summa som ger rätt till representationsavdrag vid inkomsttaxeringen.

 

Patent i granen?

Nu är det ju snart dags att klä granen och vad passar inte då bättre än vi här på PRVbloggen  botaniserar bland de patentdokument som klassats på A47G33/08 – christmas tree decorations. Denna grupp dokument ger en väldigt bra bild … Läs mer

EU-patent, ett steg in i framtiden

Så har då EU tagit ytterligare ett steg närmare införandet av ett patentskydd för nästan hela EU. 25 av EU:s medlemsstater kommer, när allt är klart ha ett gemensamt patentskydd. Ett stort steg för EU och Europa även om inte … Läs mer

Bockens Julmust och läskens historia

I Njurunda – en mil söder om Sundsvall – ligger Vasa Bryggeri. Bryggeriet framställer klassiska läskedrycker – starka varumärken – som till exempel Trocadero och Portello. Eller den så högaktuella julmusten. Bockens Julmust, såklart. Läsk är en svensk uppfinning.    Foto: … Läs mer

Larmar och gör sig till

Det hade naturligtvis varit frestande att gräva efter patent på tomtar och adventsljusstakar så här års, men PRVbloggen tar det säkra före det osäkra och byter istället batterier i brandvarnaren. Metro skrev förra veckan om tonsättaren Anders Linds brandvarnarkonsert som … Läs mer

Förändring i bedömningen av varumärken med geografiska namn

Förändringar i praxis har bidragit till ökade möjligheter att registrera varumärken som innehåller geografiska namn. För ett par år sedan var det ytterst svårt att registrera varumärken som innehöll ett beskrivande element och ett geografiskt namn som exempelvis ”Söderhamnslimpa” eller ”Bollnäs bil”. Så är det inte längre. Detta innebär att vissa varumärken som tidigare ansetts sakna…

Kraftig ökning av internationella patentansökningar

Antalet internationella patentansökningar fortsätter att öka. Det visar WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) årsrapport. År 2011 ökade antalet patentansökningar i världen med över 10 %, vilket är den snabbaste ökningen sedan 2005. Sverige ligger i topp 10 bland inkomna ansökningar. WIPO:s årsrapport för Patent Cooperation Treaty (PCT) ansökningar har utkommit. Årsrapporten visar at…

Estelle toppar varumärkestrenden

Sedan den lilla prinsessan föddes har det inkommit mängder av varumärkesansökningar för prinsessnamn till Patent- och registreringsverket (PRV). Det i särklass populäraste namnet bland ansökningarna är Estelle. Redan samma dag som den nyfödda prinsessans namn tillkännagavs kom det in två varumärkesansökningar för namnet Estelle till PRV, båda ansökningarna gällde drycker. Därefter har fler…