Archives for mars2013

Ny funktion i Svensk Varumärkesansökan

Nu har du som ansöker om varumärkesskydd elektroniskt i Svensk Varumärkesansökan möjligheten att välja att korrespondera med oss via e-post i stället för att få brev med posten. Detta innebär att ett eventuellt föreläggande i varumärkesärendet kommer till din anmälda e-postadress. Svensk Varumärkesansökan

Ny eOLF-tjänst för svaromål

Nu är det möjligt att lämna in kompletteringar och ändringar elektroniskt, i svenska nationella ärenden, via eOLF-programmet (epoline). Det går även att lämna in dokument i invändningar, överklaganden, patentbegränsningar, tilläggsskydd, förlängda tilläggsskydd, ITS, §72, anteckningsärenden (t ex adressändringar) samt begäran om debitering från ett depositionskonto. Det nya formuläret (SESFD1)…

Årsredovisning för 2012

PRV har nu lämnat in sin Årsredovisning för 2012, vilket visar ett stabilt resultat för kärnverksamheten . Resultat var enligt plan med ett underskott på 3,5 Mkr. Resultatet har då belastats med engångskostnader på 4,5 Mkr vilket innebär att kärnverksamheten gjorde ett plusresultat under 2012. Glädjande var att inkommande ärenden som nationella patentansökningar, nationella varumärkesansökninga…