Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Från och med 1 januari 2015 gäller nya momsregler för företag som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. I stället för att säljaren ska redovisa och betala moms på dessa tjänster i det egna landet ska momsen från årsskiftet betalas i det land där köparen finns