Skatteplanering med externa lån vid företagsköp fortsatt hot mot svenska skattebasen

Skatteplanering med externa lån i samband med företagsförvärv kan utgöra ett hot mot den svenska bolagsskattebasen. Den bedömningen gör Skatteverket i en ny rapport till regeringen. Effekten av lagändringen 2013 som begränsade avdragsrätten för interna lån kan ännu inte bedömas säkert men den verkar ha haft effekt.

Social tagging: >

Comments are closed.