Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteverket avser att flytta verksamheten i Hudiksvall till Sundsvall

Skatteverket har tagit fram en långsiktig inriktning för hur organisation och arbetsfördelning ska utvecklas för att även på längre sikt erbjuda en effektiv verksamhet, till nytta för medborgare och företag.