Inbjudan till presseminarium om granskning av svartarbete i städbranschen

Skatteverket har under året genomfört en specialgranskning av städbranschen. Kontrollen gjordes inom städintensiva branscher, bland annat hotell och matvaruaffärer. Det är vanligt inom städbranschen att företaget som en kund har avtal med i sin tur anlitar en eller flera underentreprenörer. Det försvårar för den som köper tjänsten att kontrollera att städningen utförs vitt och lagenligt.

Social tagging: >

Comments are closed.