Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Höjd skatt på investeringssparkonto nästa år

Skatten på investeringssparkonto höjs nästa år. Sparande i investeringssparkonto beskattas enligt en schablonmodell. Skälet till höjningen är att riksdagen bedömt att sparandet beskattats för lågt jämfört med andra sparformer.