Skatteverket granskar bemanningsföretag inom vården

Skatteverket har under två år specialgranskat bemanningsföretag, egenföretagare och andra företag som anställer vårdpersonal. Kontrollen berör främst redovisningen av inkomster, löner och förmåner, och genomförs där risken för fel bedöms vara hög. Fler än 70 av de hittills granskade företagen hade betalat för lite skatt och redovisat fel.

Social tagging: >

Comments are closed.