Nytt ställningstagande från Skatteverket om tryckerimoms

Skatteverket kommer idag med ett nytt ställningstagande om den fortsatta handläggningen av tryckerimomsärenden, efter Högsta domstolens beslut i december. Enligt beslutet har tryckerikunder återkravsrätt mot tryckerierna.

Social tagging: >

Comments are closed.