Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Friare regler kring personnamn nästa år

Reglerna för personnamn ändras den 1 juli nästa år. Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födelsen och man kommer att kunna ta dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.