Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Nytt OECD-möte om Panama-läckan det största någonsin

I förra veckan träffades 30 av OECD-ländernas skattemyndigheter i Paris för att utreda skatteflykt i den så kallade Panama-läckan. Mötet innebar det största internationella utbytet av skatteinformation någonsin. I Sverige pågår ett par hundra skatteutredningar kopplade till läckan.