Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Pressmeddelande Myndigheter tar bort brevlådor utanför sina kontor

I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Samtliga brevlådor ska vara borttagna senast den 1 september 2017.