Archives for augusti2017

5,6 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti

Skatteåterbäringen för dem som deklarerat på papper börjar nu betalas ut. Det är 614 099 personer som delar på 5,6 miljarder kronor den här omgången. Samtidigt får nära 1,6 miljoner personer besked om att betala kvarskatt, totalt 14,1 miljarder kronor.

Innovation och regionindelning

Inom EU finns det en hierarkisk regionindelning.  Den introducerades 1988 av Eurostat och kallas NUTS-2. Syfte var att kunna jämföra områden i EU:s olika medlemsländer utifrån exempelvis yta och befolkningsstorlek. Genom att, utifrån NUTS-2-indelningen, titta på antalet inkomna patentansökningar till EPO (European Patent … Läs mer

5,6 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti