Enklare att deklarera försäljning av värdepapper digitalt