Tillfälliga brevlådor på 37 orter från den 19 april