Antalet registrerade varumärken ökade i Stockholm

Antalet varumärkesansökningar i Stockholm till PRV ökade under 2023. Till skillnad från Sverige som helhet samt Västra Götaland och Skåne.

Social tagging: >

Comments are closed.