Arbetsmarknad

Unionen

Medlemskap hos Unionen

1. O asigurare de venit sigură care să completeze fondul de asigurări de șomaj
A-kassan nu înlocuiește ceea ce câștigi peste 25.025 SEK. Cu asigurarea de venit a Unionen puteți, împreună cu fondul de asigurări de șomaj, puteți păstra până la 80% din salariul anterior.

2. Ajutor cu discuțiile despre salarizare și dezvoltare

Unionen vă oferă sfaturi și sprijin atunci când vine vorba de timp pentru discuții salariale și discuții de dezvoltare. Discuția despre salarii este cea mai importantă întâlnire a anului pentru dvs. și pentru salariul dvs. Utilizarea statisticilor salariale ale Unionen Cu ajutorul statisticilor privind salariile și coaching-ul salarial, vă putem ajuta să vă pregătiți bine pentru discuția salarială și să creșteți șansele de a fi onorați pentru cerințele dumneavoastră. Discuțiile de dezvoltare, pe care ar trebui să le aveți o dată pe an, sunt concepute pentru a vă dezvolta ca angajat și compania în ansamblu. Pregătirea bine pentru aceste conversații este cel puțin la fel de importantă ca și înainte de discuția despre salarii. Desigur, Unionen vă va ajuta și cu asta!

3. Consiliere, asistență juridică și de negociere
Uneori se întâlnește împreună. Uneori nu sunteți de acord. Uneori norii se acumulează la orizont. Dar este liniștit – în calitate de membru primiți sfaturi și sprijin atunci când apar probleme și dispute la locul de muncă.

4. Puteți solicita o compensație
Puteți solicita o compensație pentru taxele, cărțile și alte materiale solicitate de curs dacă alegeți să vă dezvoltați abilitățile. Cursurile sau instruirea se pot face cu normă întreagă sau alături de munca dvs. Maximum 3 425 SEK pe termen și 13 700 SEK în total.

5. Gratuit timp de 3 luni
Unionen oferă toate serviciile și beneficiile sale gratuite timp de 3 luni, cu o valoare de până la 675 SEK. Taxa lunară se situează între 50-225 SEK și se bazează pe salariul dvs. Taxele către a-kassa se plătesc separat. Ev. se poate aplica o taxă de club, de obicei între 5-25 SEK.

1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan
A-kassan ersätter inte det du tjänar över 25 025 kr. Med Unionens inkomstförsäkring kan du, tillsammans med a-kassan , få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal
Unionen ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal. Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av Unionens lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav. Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper Unionen dig med det också!

3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp
Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt – som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

4. Ersättning för litteratur
Du kan ansöka om ersättning för avgifter, böcker och annat material som krävs av kursen om du väljer att kompetensutveckla dig. Kurs eller utbildning kan ske både på heltid eller vid sidan av ditt arbete. Max 3 425 kr per termin och 13 700 kr totalt.

5. Avgiftsfritt i 3 månader
Unionen bjuder på alla sina tjänster och förmåner utan avgift i 3 månader, värde upp till 675 kr. Månadsavgiften är mellan 50-225 kr och baseras på din lön. Avgift till a-kassa betalas separat. Ev. klubbavgift kan tillkomma, oftast mellan 5-25 kr.

 

Svartjobb minskar enligt undersökningar

Allt färre säger sig känna någon som har arbetat svart de senaste åren. Även antalet personer som känner någon som anlitat svart arbetskraft har sjunkit. Det visar en ny undersökning från Skatteverket.

The Union’s scholarship

(EN) The Union’s literature scholarship provides a welcome addition at checkout when your hard study is over and it is time to take the plunge into the workplace. During the study period we will also sharpen your application and increase the chances of extra work, or that dream job waiting when graduation day is well commented. CV-examination, student insurance, and exciting discounts are just some of the many benefits you receive as a member of the Student Union, and with us there is always someone to help you when you need advice about your rights at work.

 

Unionen Student för dig som pluggar – endast 100 kr för hela studietiden externallink

 

(PE)

بورس فرهنگی اتحادیه یونیون کمک هزینه قابل توجهی است پس از دوران تحصیل. یونیون در طول دوره تحصیلات به شما برای تکمیل مدارک به  شما یاری میرساند

در طول دوره تحصیلات ما همچنین درخواست شما را دقیق تر می کنیم و شانس کار اضافی را افزایش می دهیم یا انتظار شغل مورد دلخواه شما را پس از فارغ التحصیلی تقویت میکنیم

بیمه دانشجویی و تخفیف های هیجان انگیز تنها برخی از مزایای زیادی است که شما به عنوان عضو اتحادیه دریافت می کنید ، و با ما همیشه به شما در مورد حق وحقوق شما در کار، به شما یاری میرسانیم.

اتحادیه یونیون برای شما که تحصیل میکنید ـ فقط 100 کرون برای تمام مدت تحصیل. externallink

(SV) Unionens litteraturstipendium ger ett välkommet tillskott i kassan när dina hårda studier är över och det är dags att ta steget ut i arbetslivet. Under studietiden hjälper vi dig dessutom att vässa dina ansökningshandlingar och öka chanserna till extrajobbet, eller till att drömjobbet står och väntar när examensdagen väl är kommen. CV-granskning, studentförsäkring, och spännande rabatter är bara några av alla de förmåner du får som medlem i Unionen Student, och hos oss finns det alltid någon som hjälper dig när du behöver råd om dina rättigheter på jobbet..

Student Union for you who are studying – only 100 SEK for the entire education externallink

40-plussarna jobbar bäst

40-plussarna jobbar bästFoto: Fredrik Sandberg/Scanpix

 

Ingenjören – Nu är fördomarna motbevisade. Det är i åldern 45-49 som vi är mest produktiva på jobbet. Anställda som är 20-24 år producerar under genomsnittet, visar resultaten i en omfattande forskningsrapport om den tyska arbetsmarknaden.

Tyskland har i likhet med Sverige stora ålderskullar födda på 40-talet och har därför beslutat att höja den allmänna pensionsåldern till 67 år. Men liksom i Sverige upplever många äldre i Tyskland att det är svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden om de blivit arbetslösa efter omorganisationer eller nedläggningar. Åldersdiskrimineringen i arbetslivet beror på flera faktorer, bland annat finns det fördomar om att äldre presterar sämre än yngre i arbetslivet.

Sådana fördomar blir motbevisade när resultaten nyligen presenterades i en stor studie om ålder och produktivitet på den tyska arbetsmarknaden. Rapporten från det tyska arbetsministeriet visar bland annat att produktiviteten generellt ökar med åldern. I förhållande till genomsnittet är 45-49-åringarna som grupp omkring 0,7 procent bättre, medan gruppen 20-24-åringar producerar 0,3 procent sämre. 50-åringarnas produktivitet sjunker något, men förblir högre än 40-44-åringarnas nivå.

Forskarna konstaterar att i organisationer där det finns jobb som passar för måttligt äldre (45-50 år) kan produktivitetsvinsten bli så hög som två procent, enligt rapporten.

Thomas Lindh, professor arbetsmarknadsekonomiDet finns svensk forskning som pekar åt samma håll, men det här är ett komplicerat forskningsområde, menar Thomas Lindh, professor arbetsmarknadsekonomi.

– Det finns förmågor som försämras med åldern men det finns också de som förbättras, säger han.

Thomas Lindh har tillsammans med andra forskare studerat företag med hög medelålder och låg produktivitet och kunnat fastställa att de anställdas höga ålder inte kunnat kopplas till den låga produktiviteten.

Thomas Lindh. Foto: Kajsa Kax.

– Företag som inte är lönsamma har svårt att rekrytera och med tiden stiger medelåldern i företaget. Men här är det vikigt att se vad som är orsak och verkan. I våra studier har vi jämfört företag med varierande ålderssammansättning och lönsamhet. Resultaten visade att den låga produktiviteten inte hade något samband med de anställdas ålder, säger Thomas Lindh.

Han anser också att det finns stora problem med att mäta produktivitet på individuell nivå.

– I slutändan är det team som producerar och det är sammansättningen av kompetens i gruppen som har störst betydelse för resultatet, säger han.

Den tyska rapporten visar också att landet har en hög ambitionsnivå att få äldre kvar i arbetslivet och Tyskland också varit framgångsrikt. Sedan år 2000 har ökningen av anställda mellan 60 och 64 ökat mest i EU.

Däremot är Tyskland fortfarande en bra bit ifrån den svenska sysselsättningsgraden för äldre som är 92 procent för 55-59 åringar (med en pensionsålder på 65 år). I Tyskland är sysselsättningsgraden för 55-59-åringar 76 procent (pensionsålder 63 år).

I toppen finns Japan där sysselsättningsgraden för samma åldersgrupp är 97 procent och pensionsåldern 69 år. Belgien ligger i botten i Europa med en sysselsättningsgrad på 62 procent i den här åldersgruppen.

Förändringen i produktivitet i procent. Den vertikala linjerna visar standardavvikelen.
Förändringen i produktivitet i procent. Den vertikala linjerna visar standardavvikelsen. Ur rapporten Altersgerechte Arbeitswelt.

Diagrammet visar sysselsättningsnivån i olika länder för gruppen 55-59-åringar i förhållande till hela arbetsmakrnaden (20-59-åringar). Ur rapporten Altersgerechte Arbeitswelt.

Läs mer:

» Hela rapporten Altergerechte Arbeitswelt (tyska, pdf)

Karin Virgin

Annons