Archives for arbete

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar varje svensk invånare i genomsnitt? Hur mycket bensinskatt betalar vi? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige i jämförelse med invånare i andra OECD-länder? Svaren finns i Skattestatistisk årsbok 2012.

Utslaget per invånare betalade varje person i Sverige i snitt 162 100 kronor i skatt år 2010. Skattekvoten, beräknad på BNP, ligger i Sverige på 45,8 procent, jämfört med cirka 25 procent i USA och omkring 31 procent i Grekland och Portugal. Dessa fakta, och många fler, finns att hämta i Skattestatistisk årsbok 2012 som Skatteverket publicerar varje år. – Skatter angår och påverkar alla i vårt samhälle och är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är Skattestatistisk årsbok intressant både för den samhällsintresserade och för journalisten som letar idéer till nyhetsuppslag, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket. I Skattestatistisk årsbok 2012 finns otaliga fakta som rör skatter, från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett kapitel beskriver skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, ett annat handlar om hur attityden till skatter har blivit avsevärt mer positiv de senaste åren.   Andra exempel på ämnen är företagsbeskattning, skatt på arbete, skatt på konsumtion, och den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

 

Avdrag

Avdragslexikon

Här hittar du ett avdragslexikon, dvs. en lista i bokstavsordning över vad man oftast begär avdrag för. Du kan alltså se både vad du får och vad du inte får göra avdrag för. Listan är inte fullständig.

Här kan du också läsa om vilka ökade levnadsomkostnader man får göra avdrag för vid tjänsteresor, tillfälliga arbeten och dubbel bosättning.

För inkomståren 2011 och 2012

A  B  C  D  E  F  G  H  IJ  K  L  M  N O P  Q  R  S  T  U  V  W X Y Z  ÅÄÖ
Viktigt att komma ihåg är att du bara får avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utföra ditt arbete. Det betyder att privata levnadskostnader inte är avdragsgilla. Via de länkade bokstäverna ovan kommer du till sidorna med sammanställningar av en del vanliga yrkanden om avdrag, i bokstavsordning.

Ökade levnadskostnader

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och småutgifter. Du kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller ett schablonbelopp.

Förkortningar:

RÅ Regeringsrättens årsbok
RRK Rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna